2017-18 Division Info - NDAHA Bantam B1

LEAGUE: NDAHA
LOCATION: North Dakota
WEB SITE FOR SCORES: http://www.ndaha.org/page/show/3711338--bantam-b1-2017-2018-

2017-18 TEAMS:

Name Division W-L-T Rating Details
Park River Red Machine B1 NDAHA Bantam B1 19-6-0 84.06
Mandan Braves B1 NDAHA Bantam B1 15-8-4 83.84
Bismarck Capitals B1 NDAHA Bantam B1 15-8-2 83.46
Minot Wolves B1 NDAHA Bantam B1 14-8-2 83.35
Fargo Angels B1 NDAHA Bantam B1 14-16-1 83.08
Fargo Freeze (Navy) B1 NDAHA Bantam B1 14-13-0 82.21
Jamestown Valley City Prowl B1 NDAHA Bantam B1 9-15-1 82.13
Grand Forks Riverkings B1 NDAHA Bantam B1 7-19-2 81.44
Dickinson Outlaws B1 NDAHA Bantam B1 6-16-1 81.07
Fargo Freeze (Gray) B1 NDAHA Bantam B1 7-20-0 81.04
Grand Fork Raiders B1 NDAHA Bantam B1 8-19-0 80.26