2016-17 Calgary Bruins 15U AAA


Date Time Opponent Location Result
2016-10-01 15:15 Red Deer (Northstar) Chiefs 15U AAA n/a 5 - 5
2016-10-04 19:00 Calgary Canucks 15U AAA n/a 4 - 2
2016-10-08 18:45 Rockyview Raiders 15U AAA n/a 5 - 4
2016-10-09 14:00 Calgary Stampeders 15U AAA n/a 5 - 2
2016-10-16 12:15 Calgary Royals (Gold) 15U AAA n/a 2 - 5
2016-10-19 19:00 Calgary Royals (Blue) 15U AAA n/a 2 - 3
2016-10-22 17:00 Calgary Rangers 15U AAA n/a 1 - 4
2016-10-23 15:15 Sherwood Park Squires 15U AAA WinSport Canada 2 - 4
2016-10-25 19:30 Calgary Blackhawks 15U AAA n/a 0 - 0
2016-10-29 17:00 SEAC Tigers 15U AAA n/a 5 - 0
2016-11-05 17:15 Edmonton CAC 15U AAA Confederation Arena 4 - 4
2016-11-06 15:15 Edmonton KC Centennials 15U AAA Clareview Arena 2 - 5
2016-11-08 19:00 Rockyview Raiders 15U AAA n/a 1 - 5
2016-11-19 14:15 Red Deer (TBS) Chiefs 15U AAA n/a 6 - 2
2016-11-20 15:30 SEAC Tigers 15U AAA n/a 4 - 7
2016-11-26 15:30 Calgary Rangers 15U AAA n/a 2 - 4
2016-11-29 19:00 Red Deer (TBS) Chiefs 15U AAA n/a 6 - 1
2016-12-03 17:00 Red Deer (Northstar) Chiefs 15U AAA n/a 5 - 0
2016-12-04 13:30 Red Deer (Northstar) Chiefs 15U AAA n/a 6 - 2
2016-12-06 19:00 Airdrie-Cochrane Avalanche 15U AAA n/a 3 - 7
2016-12-16 19:45 Calgary Stampeders 15U AAA n/a 5 - 1
2016-12-17 13:00 Calgary Blazers 15U AAA n/a 4 - 8
2017-01-07 15:00 Calgary Canucks 15U AAA n/a 1 - 4
2017-01-08 12:45 Lethbridge Hurricanes 15U AAA WinSport Canada 5 - 5
2017-01-11 19:00 Airdrie-Cochrane Avalanche 15U AAA n/a 5 - 2
2017-01-14 15:00 Lethbridge Hurricanes 15U AAA Nicholas Sheran Ice Centre 0 - 6
2017-01-15 15:15 Edmonton MLAC 15U AAA WinSport Canada 2 - 2
2017-01-18 19:00 Calgary Blackhawks 15U AAA n/a 3 - 6
2017-01-28 16:30 Calgary Royals (Blue) 15U AAA n/a 3 - 3
2017-02-01 19:00 Calgary Blazers 15U AAA n/a 3 - 3
2017-02-04 16:15 Airdrie-Cochrane Avalanche 15U AAA n/a 2 - 2
2017-02-08 19:30 Calgary Royals (Blue) 15U AAA n/a 3 - 2
2017-02-14 18:30 Calgary Canucks 15U AAA n/a 3 - 1
2017-02-19 09:15 Calgary Royals (Gold) 15U AAA n/a 3 - 1
2017-02-25 15:30 Calgary Rangers 15U AAA n/a 6 - 5
2017-02-26 12:45 Red Deer (TBS) Chiefs 15U AAA n/a 7 - 0
2017-03-01 19:00 Calgary Stampeders 15U AAA n/a 5 - 2
2017-03-09 17:30 Calgary Rangers 15U AAA n/a 2 - 4
2017-03-10 11:30 Calgary Blazers 15U AAA n/a 4 - 6
2017-03-11 10:30 Lethbridge Hurricanes 15U AAA Vivo 1 - 2

2016-17 Season Totals for the Calgary Bruins 15U AAA

Current Season Record - All Games (W-L-T): 16-16-8    GF=137 GA=131